09 marca 2011

Spis literatury dla maklerów giełdowych i doradców inwestycyjnych

Dla wszystkich, którzy planują zdać egzamin na maklera albo doradcy inwestycyjnego, link do listy literatury dla maklerów i doradców Inwestycyjnych. Poniżej wklejam listę.

Jeśli, masz licencję maklera/doradcy inwestycyjnego i masz rady dla osób, które planują zdać te egzaminy, to prośba o mail lub komentarz w tym poście. Z góry wielkie dzięki.
======

Spis literatury pomocniczej pochodzi z załącznika nr 2 do Komunikatu nr 6/2008 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 18 listopada 2008 r. (może jest nowsza lista?)

1. E.F. Brighman, L.C. Gapenski - "Zarządzanie finansami. Tom 1 i 2", PWE, 2000
2. J. Gajdka, E. Walińska - "Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka", FRR, 2000
3. E.J. Elton, M.J. Gruber - "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG Press, 1998, STRONA PRODUKTU
4. F. Fabozzi - "Rynki obligacji: analiza i strategie", WIG Press, 2000,
5. J. Hull - "Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie", WIG Press, 1999,
6. R. Haugen - "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG Press, 1996, 
7. K. Jajuga, T. Jajuga - "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN, 1998,
8. F.K. Reilly, K.C. Brown - "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1 i 2", PWE, 2001,
9. M. Sobczyk - "Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania", PLACET, 2001,
10. A. Szablewski, R. Tuziemek (red.) - "Wycena i zarządzanie wartością firmy", POLTEXT, 2005, (rozdz.5),
11. M.R. Tyran - "Wskaźniki finansowe", Dom Wydawniczy ABC, 1999, (wydanie 2004)

======

Spis literatury pomocniczej pochodzi z załącznika do komunikatu nr 46 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 12 lutego 2008 r.

Literatura podstawowa:

1. M. Bączyk, A. Kostecki, M. Michalski, W. Popiołek, L. Sobolewski, M. Stec, S. Włodyka, F. Zoll - "Prawo gospodarcze i handlowe. Prawo Papierów wartościowych. Tom 4", C.H. Beck, 2004
2. A. Chłopecki, M. Dyl - "Prawo rynku kapitałowego", C.H. Beck, 2003
3. B. Klimczak - "Etyczne otoczenie rynku kapitałowego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1997
4. R. Kuciński - "Przestępstwa giełdowe", C.H. Beck, 2000
5. W.C. Gilmore - "Brudne pieniądze: metody przeciwdziałaniu praniu pieniędzy", PWE, 1999
6. D.A. Aczel - "Statystyka w zarządzaniu", PWN 2000, (wydanie 2007)
7. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush - "Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia", PWE, 2003
8. J. Gajdka, E. Walińska - "Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka", FRR, 2000
9. R.A. Brealey, S.C. Myers - "Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom 1 i 2", PWN, 1999
10. B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk - "Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości", FRR, 2002
11. Praca zbiorowa pod red. A. Jarugi - "Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR", Stowarzyszenie księgowych w Polsce, 2005
12. M.R. Tyran - "Wskaźniki finansowe", Dom Wydawniczy ABC, 1999, (wydanie 2004)
13. F. Fabozzi - "Rynki obligacji: analiza i strategie", WIG Press, 2000,
14. J.J. Murphy - "Analiza techniczna rynków finansowych", WIG Press, 1999,
15. J. Hull - "Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie", WIG Press, 1999,
16. E.J. Elton, M.J. Gruber - "Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG Press, 1998,
17. F.K. Reilly, K.C. Brown - "Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1 i 2", PWE, 2001,

Literatura dodatkowa:

18. Z. Radwański - "Prawo cywilne. Część ogólna", C.H. Beck, 2005
19. J. Mojak - "Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu", LexisNexis, 2005
20. E.F. Brighman, L.C. Gapenski - "Zarządzanie finansami. Tom 1 i 2", PWE, 2000
21. R. Haugen - "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG Press, 1996, STRONA PRODUKTU
22. H.B. Mayo - "Wstęp do inwestowania", Księgarnia Internetowa LIBER, 1997
23. J.C. Francis - "Inwestycje: analiza i zarządzanie", WIG Press, 2000, STRONA PRODUKTU
24. W. Tarczyński - "Rynki kapitałowe. Tom 1 i 2", PLACET, 1997, STRONA PRODUKTU
25. K. Jajuga, T. Jajuga - "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN, 1998,
26. M. Sobczyk - "Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania", PLACET, 2001, 27. C. Ritchie - "Analiza fundamentalna", WIG Press, 1997,
28. F. Fabozzi, G. Fong - "Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały przychód", PWN, 2000
29. S. Achelis - "Analiza techniczna od A do Z", LT&P, 1998
30. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus - "Ekonomia. Tom1 i 2", PWN, 2000,
31. P.R. Krugman, M. Obstfeld "Międzynarodowe stosunki gospodarcze", PWN, 2000
32. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin - "Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm", WIG Press, 1997,
33. Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus - "Investments", Irwin, 1993
34. F.R. Edwards, C.W. Ma - "Futures and options", McGrawHill, 1992
35. T.E. Copeland, J.F. Weston - "Financial theory and corporate policy"
36. "Standards of Practice Handbook: The Code of Ethics and the Srandards of Proffessional Conduct with Commentary and Interpretation" - Association for Investment Manaement and Research, 1998, Charlottesville Sprowadzamy na zamówienie, zapytaj nas o tę książkę
37. Z. Kruczalak - "Prawo handlowe. Zarys wykładu", LexisNexis, 2005
38. Z. Gawlik, J. Gajda - "Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania", LexisNexis, 2002
39. E. Brigham, J. Houston - "Podstawy zarządzania finansami", PWE, 2005

Brak komentarzy:

Prześlij komentarzLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...